Rapoarte

Plan pe anul 2024

Statul de personal 2024

Raport pe 9 luni

DECLARAŢIA cu privire la impozitul pe venit

Plan pentru anul 2024

Plan de achiziții

Dare de seama

Anunț de atribuire

Plan pe anul 2023

Raportul conducerii 2023

Raportul auditorului independent

Scrisoare către conducere

Deviz de cheltuieli

Fondul de salarizare https://baculmolovata.md/wp-content/uploads/2023/05/Deviz-de-cheltuieli.pdf

Plan de achiziții al ÎS Bacul Molovata

State de personal

Regulament salarizare

 

Darea de seamă 2022

Proces verbal nr.1

PROCES NR.2 DIN 27.02.2023

Scrisoare către conducere

Raportul auditului

DECLARAŢIA cu privire la impozitul pe venit

SITUAȚIILE FINANCIARE

Informație cu privire la executarea subsidiilor acordate din buget

Raportul conducerii 2022

ANUL 2021

Scrisoare către conducera ÎS Bacul Molovata

SITUAȚIILE FINANCIARE

DECLARAŢIA cu privire la impozitul pe venit

Deviz de cheltuieli pentru a.2022

Raportul Auditului Independent

Raportul Conducerii pentru a.2021

Raport venituri si cheltuieli a.2021

 

ANUL 2020

Deviz-de-Venituri-si-Cheltueli-2021

Statul-de-prsonal

Indicatori-de-performanta-2016-2020

Indicatori-de-performanta-2021

Desemnarea-consiliului-de-administratie

Extras-registrul-de-stat

Bacul Molovata – 2021 – aprobat (5)

Informatie cu privire la executarea subsidiilor

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Deviz de venituri și cheltuieli

Anexă (1)

Bacul Molovata – 2020 Planul de afaceri

Deviz de venituri și cheltuieli pe anul 2020

Extras

Decizie

Deviz de venituri si cheltuieli

Bacul Molovata – 2021 – aprobat (5)

Indicatori de perfo Dare de seama
Anunț de atribuire
rmanță

Planul de afaceri 2020

ANUL 2019

Venituri si cheltueli 2019

Situatiile financiare

Raport 2019

Buget 2019

Indicatori de performantă 2019

Deviz de venituri și cheltuieli 2019

Nota informativă de executare a bugetului pe I semestru 2019

Nota informativă de executarea bugetului pe 9 luni a 2019

Statele de personal 2019


Anul 2018