Anunț

Anunț

Întreprinderea de Stat „Bacul Molovata” anunță concurs pentru selectarea companiei de audit în vederea
efectuării auditului situației financiare a întreprinderii pentru anul 2023. Termenul-limită de depunere a ofertelor este
data de 14 septembrie 2023, ora 14.00. Ofertele se depun pe adresa: str. Vasile Alecsandri 1, s. Molovata Nouă, r-nul
Dubăsari. Compania de audit va fi disponibilă să finalizeze auditarea în termen de până la 60 de zile calendaristice după
data semnării contractului.
Informații suplementare la tel.: 0(248)51330, 079791443.

Share this post