Prezentare Generală

 

ÎS „Bacul Molovata” a fost fondată în anul 2000.

Din 2018 se afla sub jurisdicția AGENŢIEI PROPRIETĂŢII PUBLICE al Republicii Moldova.

Fondatorul își exercită dreptul de gestionare al întreprinderii prin intermediul Consiliului de Administrație şi Administratorul întreprinderii (organul executiv).

Сomponența Consiliului de Administrație pentru perioada de raportare

Numele, prenumele

Consiliului  de

Administrație

Funcția deținută Document de numire în Consiliul de Administrație

 

Data expirării împuternicirilor acordate
 1. Gorobica Cristina Președintele consiliului (consultant superior în Secția financiar-administrativă, Direcția management instituțional, Agenția Proprietății Publice) Ordin nr.66 din 24.02.2022 APP   24.02.2025
2. Gapeev Roman Membru al consiliului (Șef serviciu transport feroviar MIDR) Ordin  nr. 288 din  24.02.2022  emis de catre Agenția Proprietății Publice 15.09.2025
3 Dvornic Angela Membru al consiliului (consultant principal, Secția investiții capitale publice, Direcția investiții publice și asistență financiară externă Ministerul Finanțelor) Ordin  nr. 66 din  07.12.2018  emis de catre Agenția Proprietății Publice 24.02.2025

 

 

Întreprinderea este predestinată pentru transportarea pasagerilor și mărfurilor din s. Molovata Noua în s. Molovata, peste râul Nistru,raionul Dubăsari,cu şlepul nepropulsat.

Activitatea întreprinderii este finanţată din Bugetul de Stat, în volum de 100%. Personalul întreprinderii, conform statelor de încadrare,constituie21de unități. De la 01.12.2018 salarizarea este prin Hotărârea Guvernului nr.743 din 11.06.2002.Întreprinderea activează în baza statutului înregistrat la Camera Înregistrăriide Stat.

Principalele genuri de activitate ale întreprinderii sunt:

  • Asigurarea expluatării podului plutitor dintre satele Molovata și Molovata Nouă;
  • Transportarea mijloacelor de transport cu mărfuri și a călătorilor cu navele de navigație internă peste râul Nistru;
  • Efectuarea lucrărilor de încărcare – descărcare și altor lucrări pe nave, pe teritoriul și acvatoriul podului plutitor din Molovata;
  • Efectuarea lucrărilor hidrotehnice de albie pentru asigurarea securității navigației în raionul podului plutitor din Molovata;
  • Reparația corpului navelor și a echipamentului lor.

În gestiunea întreprinderii se află: 4 împingătoare (din ele 2 funcționale), 2 șlepuri nepropulsare, un AEROGLISOR (procurat în anul 2016 pentru a nu stopa navigaţia în timp de iarnă).

Anual, întreprinderea transportă 110-120 mii tone de mărfuri și 100-110 mii de calători.

Sarcina actuală este procurareaunuiîmpingător fluvial pentru asigurarea condițiilor mai decente pentru populație.

Întreprinderea nu prestează servicii contra plată. Servicii de transport sunt prestate gratuit și unica sursă de venituri a acesteia este „Granturi” de la bugetul de stat.